Business Region
Kristiansand
Meny

/ Etabler og invester

Kristiansandsregionen ligger nærmest kontinentet, og har en velutviklet havn og en regional flyplass med gode forbindelser til noder i Norge og i Europa. Årlig gjennomføres det drøye 1,3 millioner personreiser over Skagerak, og totalt ble det losset og lasset i overkant av 400 000 tonn varer i 2014. Kristiansand lufthavn Kjevik gjør reisetiden til sentrale byer i Norge og Europa kortere, og årlig er det om lag 1 000 000 reiser som starter eller ender på Kjevik. Likevel kunne flytilbudet vært bedre på enkelte ruter. Kristiansand er tilknyttet jernbanen fra Stavanger til Oslo, som gir muligheter til både gods- og passasjertrafikk både østover og vestover. I disse tider legges planene for videre utvikling av europaveiene både øst- og vestover.