Business Region
Kristiansand
Meny

/ Innovasjonsmiljøer

Innovasjonsmiljøene i regionen har god bredde og et stort nedslagsfelt. Kristiansandsregionen har alt fra teknologisk verdensledende testfasiliteter til lavterskeltilbud for studenter og grundere. Det har vært en gledelig utvikling de seneste årene hvor man har sett en rekke nye miljøer komme til.