Business Region
Kristiansand
Meny

/ Innovasjonsmiljøer

Innovasjonsmiljøene i regionen har god bredde og et stort nedslagsfelt. Kristiansandsregionen har alt fra teknologisk verdensledende testfasiliteter til lavterskeltilbud for studenter og grundere. Det har vært en gledelig utvikling de seneste årene hvor man har sett en rekke nye miljøer komme til.

Innoventus Sør

Innoventus Sør

Regional inkubator som bidrar til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Gå til nettsiden

Etablerersenter Vest-Agder

Etablerersenter Vest-Agder

Gratis kurs og rådgiving for alle som ønsker å starte en virksomhet.

Gå til nettsiden

CoWorx

CoWorx

CoWorx is a coworking space and community for people who want to work on their own business projects while exchanging knowledge, ideas, and inspiration with others.

Gå til nettsiden

Makerspace Norway

Makerspace Norway

Norges største makerspace med tilgang til verktøy og utstyr hvor du kan utvikle prototyper eller småskalaproduskjon.

Gå til nettsiden

UiA Nyskaping

UiA Nyskaping

Bistår studenter og forskere ved universitetet fra ide til realisering.

Gå til nettsiden

Future Materials Norwegian Catapult Centre

Future Materials Norwegian Catapult Centre

Tilbyr materialtekniske tjenester i en sirkulær økonomi og være med på å utvikle morgendagens avanserte materialer og produkter.

Gå til nettsiden

Mechatronics Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab

Pilottesting og utvikling av produkter, eksisterende produksjonsprosesser, systemer og tjenester.

Gå til nettsiden

TENK senteret

TENK senteret

Et nettverksmiljø for nyskapning og innovasjon i Østre Agder.

Gå til nettsiden

Lister Nyskaping

Lister Nyskaping

Tilbyr tjenester for bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, kurs, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Gå til nettsiden

Batteriet Sør

Batteriet Sør

Et ressurssenter for grupper og organisasjoner som jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.

Gå til nettsiden