Business Region
Kristiansand
Meny

/ Kristiansand vinner Statens pris for Attraktiv by 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland delte ut prisen på Torvet i Kristiansand 18. juni. – Det er imponerende å se hvordan Kristiansand, i samarbeid med offentlige og private aktører, har fått til en svært positiv utvikling som forener gammelt og nytt, og som har gitt et nytt folkeliv i sentrum, sier Mæland.

En jury bestående av seks personer fra privat og offentlig sektor ved leder Erling Dokk Holm har tildelt Kristiansand den gjeve prisen.

I juryens begrunnelse vektlegges kulturens betydning for byen.
«Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makerspace og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno 2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.»

Det er også gledelig at juryen understreker betydningen av arbeidet og den stadig tettere koblingen mellom universitetet på Gimlemoen og byens sentrum. Videre forteller juryen at arbeidet med helsebyen Eg også kan få samme effekt, altså å gjøre litt mer perifere områder til viktige strategiske satsingsområder i byutviklingen.

Området på Tangen trekkes også frem med boligutbyggingen, videregående skole, parkanlegg og ikke minst Bystranda.

Det er spesielt gledelig at utmerkelsen kommer kort tid etter at byen ble tildelt prisen for årets sykkelby, og ikke minst etter at Kristiansand kommune, Agder Energi, Sparebanken Sør, Fædrelandsvennen og flere andre Sørlandsbedrifter har blitt sertifisert som likestilte virksomheter gjennom «Likestilt Arbeidsliv».

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrekker prisen til Kristiansands ordfører Harald Furre. I bakgrunnen er musikere fra Kristiansand Symfoniorkester (KSO)

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrekker prisen til Kristiansands ordfører Harald Furre. I bakgrunnen er musikere fra Kristiansand Symfoniorkester (KSO)