Business Region
Kristiansand
Meny

/ Finalen

Finalen består av en pitchekonkurranse med inntil 10 finalister. Kåring av vinner og utdeling av premier skjer i løpet av arrangementet.

Tid og sted:

Torsdag 15.november 2018 ettermiddag/kveld. Nærmere detaljer kommer. Arrangementet finner sted under Gründeruka.

Regler for pitchefinalen

Hver enkelt deltaker får fem minutter til å overbevise juryen om at sin forretningsidé er den mest lovende. Deretter blir det fem minutter til oppklarende spørsmål fra juryen. 

Bedømmelseskriterier

 • Forretnings-/markedspotensial
 • Potensiale for arbeidsplasser eller samfunnseffekt
 • Innovasjonsgrad eller teknologihøyde
 • Klima-/miljøpåvirkning
 • Evne/mulighet til å realisere ideen
 • Kvalitet på selve pitch fremføringen

Krav til presentasjon

Det skal utarbeides en PowerPoint presentasjon. Alle presentasjoner skal følge samme struktur over åtte tematiske områder.

 1. Intro - Kort intro til hva som tilbys
 2. Marked - Beskriv markedet
 3. Verdi for kunde - Hva du skaper av verdi for kundene og hvem kundene er
 4. Produkt/tjeneste - Beskriv produktet/tjenesten
 5. Økonomi - Beskriv økonomien i forretningsidéen
 6. Klima/miljøpåvirkning - På hvilken måte bidrar produktet/tjesten til å redusere miljøbproblemer?
 7. Konkurransefortrinn - Neste steg samt konkurransefortrinn
 8. Team - Om deg/ditt team og hva du drømmer om å oppnå

Nærmere detaljer om dette kommer etter hvert. Ikke la deg stoppe om du føler at du ikke har kommet så langt.