Business Region
Kristiansand
Meny

/ Om arrangørene

Arrangørene ønsker å være aktive bidragsytere for å realisere nye og grønne produkter og løsninger, samt sette økt fokus på bærekraftige forretningsideer blant gründere som grunnlag for å skape fremtidens arbeidsplasser i Agder. Konkurransen omfatter derfor både Aust-Agder og Vest-Agder.

Hovedarrangører

Business Region Kristiansand (BRK)
BRK er Kristiansands kommunes satsing på næringsutvikling i regionen. BRK har sterkt fokus på partnerskap og samarbeidsprosjekter. Målet er å bidra til å utvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv. Grønn forretningsutvikling er et av satsingsområdene. BRK er initiativtaker til Grønn forretningsidékonkurranse. Du kan lese mer om BRK her.

Vest-Agder Fylkeskommune (VAF)
VAF bidrar til nyskaping ved å styrke og videreutvikle næringsmiljøer i Vest-Agder som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. VAF vil bidra til å videreutvikle etablerte bedrifter ved å øke innovasjonsevnen. VAF har også fokus på entreprenørskap, og har som målsetting å bidra til å øke omfanget av lønnsomme etableringer. Du kan lesde mer om VAF nyskaping her.

Samarbeidspartnere

Climate Launchpad
Climate Launchpad (europeisk hjemmeside) er Europas største grønne forretningsidekonkurranse. Norge deltar hvert år med flere gründere i finalen og hevder seg alltid bra. I Norge er Climate Launchpad (norsk hjemmeside) representert ved NTNU i Trondheim. 

Sørlandets Kompetansefond
Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Sørlandets Kompetansefond har, sammen med en rekke partnere, tatt initiativ til etablering av MIT-REAP, en entreprenørskapssatsning i samarbeid med det verdenskjente Massachusetts Institute of Technology.

DNB
DNB er Norges og et av Nordens største finanskonsern. DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. Å være partner i Grønn forretningskonkurranse er en måte for DNB å engasjere seg i klima og miljø og samtidig stimulere entreprenørskap.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge Agder hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet i Agder-fylkene. Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.

Støttespillere

Konkurransen har støtte fra en rekke offentlige virksomheter, nettverk og institusjoner i Aust- og Vest-Agder. Dette er organisasjoner som offisielt støtter opp under konkurransen og aktivt bidrar med informasjonsspredning.

 • Aust-Agder Fylkeskommune
 • Birkenes Kommune
 • Connect Sørlandet
 • Coworx Kristiansand
 • Digin
 • Etablerersenter Vest-Agder
 • Forskningsrådet, Agder
 • Innoventus Sør
 • Klimapartnere Agder
 • Lister nyskaping
 • UiA Nyskaping